Вход
БГ | EN

Продажби чрез електронен магазин – ВАЖНИ ПРОМЕНИ за отчитане на продажби, Наредба Н-18 – 3-та част

Електронен магазин, Наредба Н-18Ако извършвате търговска дейност/ продажби през онлайн магазин, е задължително да знаете, че има нови законови изисквания за дейността ви. На 28.09.2018 г. публикуваха в Държавен вестник и влязоха в сила НОВИ ПРАВИЛА за отчитане и контрол върху продажбите, съгласно Наредба Н-18.

Резултатът: по-строги законови норми, повече достъп до информация и съответно по-ефективен контрол от страна на Националната агенция за приходите (НАП). С други думи, вече става почти невъзможно бизнесът да скрие каквото и да е от НАП. НАП вече направи доста за борба със „сивата“ икономика, вкл. кампании за проверки, вероятно някои от тях са засегнали и вас. Ето че тези усилия за повишаване контрола върху данъкоплатците са подкрепени и със законови промени.

За да се ориентирате по-лесно, разделихме на три групи Правилата за отчитане и контрол върху продажбите в търговските обекти и електронни магазини, съгласно Наредба Н-18. Те са както следва:

  1. Продажби, които се регистрират на Фискални устройства (касови апарати) – отделна статия тук.
  2. Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти – отделна статия тук.
  3. Продажби чрез електронен магазин – отделна статия виж по-надолу.

Без да представяме всички детайли, обобщихме за вас промените при продажби чрез електронен магазин, съгласно Наредба Н-18. Прегледайте ги внимателно, за да се предпазите от санкции. Ако нещо остане неясно за вас, може да поискате консултация на имейл contact@vm-kompania.com или на тел. 0892259001.

Какво е електронен магазин по Наредба Н-18?

Това е интернет сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Какво НЕ е електронен магазин?

Какво е електронен магазин по Наредба Н-18Интернет-сайт през който единствено се рекламират стоките или услугите без да има възможност за сключване на договор за продажба от разстояние чрез същия.

Възможно е вашият интернет сайт да не се разглежда като електронен магазин, ако НЕ отговаря на дори едно от изброените условия:

  • има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница;
  • въвежда се информация за купувача;
  • въвежда се адреса на доставка (според нас при продажбата на услуги това може да липсва);
  • има избор на метод за плащане (това може да не се изпълни, когато на сайта има само един възможен метод на плащане).

Какво още по Наредба Н-18?

Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия). При поискване от органите по приходите са длъжни да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни в срок 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение (11 години), за която тя се отнася.

Ако онлайн магазинът е свързан със софтуер за управление на продажбите, за него има отделни изисквания, с които може да се запознаете тук.

При онлайн продажби с наложен платеж продажбата се отчита чрез касов апарат като „безналично плащане“. С новите изисквания към касовите апарати може да се запознаете в статията тук.

СРОКОВЕ по Наредба Н-18

Срок по Наредба Н-18Лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронни магазини към 28.12.2018 г., декларират в НАП това обстоятелство в срок до 28 март 2019 г. Всички останали лица декларират започването на търговска дейност чрез електронни магазини преди започването й.

В 7 (седем) дневен срок се декларира в НАП всяка промяна на обстоятелствата по използването на електронни магазини.

САНКЦИИ по Наредба Н-18

На търговец, който не спазва разпоредбите по отношение на осъществяване на търговска дейност чрез електронни магазини, се налага санкция от 3 000 до 10 000 лв.

Ще се съгласите, че има съществени промени в правила за отчитане и контрол на продажбите, както и високи санкциите. В част 1-ва ще научите за новите изисквания при отчитане на продажби чрез фискални устройства, а в част 2-ра – за изискванията към софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти. Консултации по темата може да поискате на имейл contact@vm-kompania.com или на тел. 0892259001. Не подценявайте риска –  питайте ни, преди да е станало късно.