Вход
БГ | EN

Промени в Закона през 2021 г.

Екипът на счетоводна фирма В и М Компания ООД обобщи за вас данъчните и осигурителни промени, които настъпиха или ще настъпят през 2021 г.

КАСОВИ АПАРТИ И СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ в търговските обекти (СУПТО)

Отпада задължителното използване на СУПТО. Остава ползването му по избор.

Тези, които ще използват СУПТО по избор, могат да ползват следните привилегии:

 1. Няма да им запечатват търговските обекти, ако ги хванат, че не пускат касови бележки. Това ще се прилага само за първи случай всеки следващ ще се третира по стандартния ред, а именно НАП ще може да наложи принудителната административна мярка „запечатване на търговския обект“. Напомняме, че освен запечатване на обекта, на лицето може да се наложи и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. независимо дали използва СУПТО или не.
 2. Ускорено възстановяване на ДДС. Облекчението може да бъде ползвано само ако месечния ви резултат за ДДС е ДДС за възстановяване. Ще може да възстановява ДДС месец за месец без да се налага да приспадате ДДС за възстановяване от ДДС за внасяне в следващите 2 месеца.
 3. Ускорена амортизация на СУПТО и хардуера, на който е инсталирано СУПТО. От 50% на 100% максимален размер на амортизационна норма.
 4. Служителите на НАП ще се отнасят с по-голямо доверие към тях.

Тези от вас, които вече използват СУПТО, но решат да преминат към версия на софтуера, която не е СУПТО или изобщо се откажат от ползването на софтуер, са длъжни да информират своевременно НАП. Ние може да съдействаме.

КАСОВИ АПАРАТИ И ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ – виртуален ПОС-терминал

В края на миналата година (22.12.2020 г.) беше проведена онлайн кръгла маса по проблемите на електронната търговия и фискалното й отчитане пред НАП. Няколко са изводите, които могат да се направят от проведеното събитие:

 1. НАП е наясно, че законодателството и по специално небезизвестната Наредба Н 18 затрудняват бизнеса и ще търсят варианти за компромис между фискална отчетност (данъчен контрол) и улеснено прилагане на изискванията от бизнеса.
 2. Некоректните към потребителя в електронната търговия най- често са некоректни и към НАП и създават проблеми в цялостната бизнес среда.
 3. Цитат на висш служител на НАП: „Подадените XML файлове (това са онези файлове, които трябва да се подават към НАП, когато получаваме плащания с банкови карти на виртуален ПОС и издадем нефискална електронна бележка с QR код) за тази година от данъчно задължените лица клонят към нула.“
 4. До края на Януари 2021г., НАП ще сформира работна група която да предложи изцяло нов модел за фискална отчетност в онлайн търговията.

ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ – продажби на стоки в ЕС

От  01.07.2021 г. влизат в сила нови правила за продажба на стоки на крайни потребители (данъчно не задължени по смисъла на ДДС лица- нерегистрирани по ДДС лица най-често физически лица) в Европейския съюз. Правилата се отнасят за продажби на стоки, които пътуват от една страна членка до друга страна членка или от страна извън ЕС до страна в ЕС. Обхванати са случаите, в които търговци от страни извън ЕС продават стоки на крайни потребители в ЕС, независимо дали те са внесли стоката или не.

Ако продавате стоки, които тръгват от България, за да достигнат до крайни потребители (не регистрирани по ДДС лица) в друга държава членка и тези продажби за целия ЕС без България са на стойност над 10 000 евро на година, ще трябва да се регистрирате по нов специален режим на облагане.

Новият режим ви дава възможност да декларирате и заплащате дължимия ДДС за продажбите, които извършвате в целия Европейски съюз към крайни потребители в България. Доставките на стоки, които извършвате, ще се обложат с ДДС според данъчните ставки на държавата, където са доставени.

Вече няма да се нуждаете от ДДС регистрация в другите държави членки, когато прехвърлите оборот за регистрация там.

За тези от вас, които предоставят услуги по електронен път за крайни потребители, този режим на облагане с ДДС е добре познат, защото той се прилага още от 2015 г. Така наречения MOSS.

Регистрациите по новия режим трябва да се извършат от 01.04 до 30.06.2021 г., за да може да се приложи от 01.07.2021 г.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА за 2021 г.

Не могат да се ползват за 2020 г.

 1. Ново данъчно облекчение за ремонти и подобрения на собствени недвижими жилищни имоти. Облекчението се ползва за получените услуги за ремонта. Трябва да има документ за услугите и лицето- доставчик на услугите и лицето-получател не трябва да са свързани лица. Сумата на получената услуга за ремонт се приспада от годишната данъчна основа, но това приспадане не може да бъде повече от 2000 лв.
 2. Увеличени са данъчните облекчения за деца. Сумите които ще се приспадат от годишната данъчна основа за 2021 са:
 • 4 500 лв. за едно дете;
 • 9 000 лв. за две деца;
 • 13 500 лв. за три и повече деца;
 • 9 000 лв. за дете с увреждания.

ОСИГУРЯВАНЕ

Минималната месечна работна заплата става 650 лв. Увеличават се и някои минимални осигурителни прагове. Ако използвате минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове като база за определяне на възнагражденията на служителите, ще получите подготвените от нас анекси за промяна на възнагражденията.

Максималният месечен осигурителен доход се запазва – 3000 лв. Това е сумата, върху която едно лице максимално може да се осигурява за един месец. Моля ви да ни съобщите веднага, ако вие или ваши служители се осигуряват в повече от една фирма и има риск да се внасят осигуровки на сума над 3 000,00 лв. на месец.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица става 650 лв. Напомняме, че до 31.01.2021 г. е срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си – от фонд  пенсия – към фонд пенсия плюс общо заболяване и майчинство и обратно. Ако искате такава промяна във вида на осигуряването, моля да ни уведомите най-късно до 21.01.2021 г.

Неплатен отпуск на работниците и служителите до 60 работни дни се зачита за осигурителен стаж.

СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ

Максималният необлагаем размер на ваучерите за храна става от 60 на 80 лв. Ваучерите за храна могат да се предоставят на работниците и служителите. Условието е това да бъде за всички.