Вход
БГ | EN

Опазване Защитени Територии

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ)

В и М Компания ООД подкрепя Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ)

Агенцията има за цел да подпомага държавните институции, местните власти и юридическите лица за опазване и контрол на защитените природни територии, за да се съхрани екологичното равновесие и осигуряване на устойчивото използване на природните ресурси в България.

Агенцията си партнира с Министерството на Околната среда и Водите, Европейската Комисия и неправителствени организации за опазване на околната среда и биоразнообразието.

През 2022 г. се провеждат редица дейности на мониторинг и контрол посредством Планински патрули и Рейнджъри в Защитена зона “Западна Стара Планина и Предбалкан” и Екологична мрежа “Натура 2000”. През м. февруари стартира мащабен пилотен проект за въздушно наблюдение на зона BG0001040.

Ако и вие сте загрижени за опазването на нашата природа и защитените територии, може да съдействате на НАКЗТ според вашите възможности. В момента се набират финансови средства за закупуване на повече дронове, с които да се следи в реално време за нарушения на мерките в защитените зони, както и за поддръжка на дейностите във високопланинската база на Агенцията.

Свържете се с Агенцията тук: https://controlagency.eu/contact/