фирма която е замразена от 8-9 години сега искам да я прехвърля на мое име каде да отида и какви документи ще ми трябват

Искам да прехвърля замразена от 8-9 години фирма- каде да отида и какви документи ще ми трябват?

Въпрос: Здравейте, сестра ми има фирма която е замразена от 8-9 години сега искам да я прехвърля на мое име каде да отида и какви документи ще ми трябват.БЛАГОДАРЯ

Отговор: Здравейте,
Трябва да отидете в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Там се подават документи. Ако фирмата Ви е ООД или ЕООД, трябва да се прехвърлят дялове от сестра Ви към Вас, а ако е ЕТ - трябва да се прехвърли предприятието на ЕТ към Вас, като предварително сте си регистрирала ЕООД на Ваше име.
Документите, които ще са Ви необходими, е трудно да се посочат общо. Всеки конкретен случай си има специфика. Освен това разликата ако фирмата на сестра Ви е ЕООД/ООД или ЕТ, е съществена, тъй като документите и правните фигури са съвсем различни.
Най-общо за прехвърляне на дялове от ООД/ЕООД от едно лице на друго са необходими най-малко:
1. Договор за прехвърляне на дялове с нотариална заверка на подписите.
2. Решение на едноличния собственик на капитала /на Общото събрание за прехвърляне на дяловете;
3. Решение на фирмата с нов собственик да закупи дяловете
4. Платена държавна такса
5. Пълномощно за пред Търговския регистър, ако документите не се подават и подписват лично от управителя на фирмата;
6. Декларация за истинност на обстоятелствата по Закона за търговския регистър, чл. 13.
За ЕТ-то - само при условие, че вече се регистрира ново ЕООД, което ще купи предприятието на ЕТ:
1. Договор за прехвърляне на предприятие с нотариална заверка на подписите.
2. Решение на прехвърлителя ЕТ
3. Решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД-то - купувач на предприятието
4. Платена държавна такса
5. Пълномощно за търговския регистър
6. Декларация за истинност на обстоятелствата.
7. Уведомление към НАП съгласно ДОПК за заличаване на ЕТ.

Дата 03.09.2010 г.