Трудоустроено (с решение на ТЕЛК) лице- назначаване на граждански договор

Може ли трудоустроено (с решение на ТЕЛК) лице да бъде назначено на граждански договор?

Въпрос: Може ли трудоустроено (с решение на ТЕЛК) лице да бъде назначено на граждански договор?

Отговор: Трудоустроените лица не са с нищо по-различни от останалите. Могат да бъдат назначавани и на граждански и на трудови договори. Единственото, което следва да се съобрази е дали поставената работа/задача може да бъде извършвано от това лице. Често по ТЕЛК-овете е посочено какво не може да извършва трудоустроеното лице (пример: да не стой в изправено положение повече от ...... часа, да не дига тежести над ..... кг и други).

14.01.2012 г.