Приходи от интернет, данък, данъци от интернет, данъци за пари изкарани онлайн

ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ !?! ДАНЪЦИ В ИНТЕРНЕТ ?!?

Имате ли собствена интернет страница? Получавате ли приходи от нея? Представяте ли си да печелите наистина добре от нея? Замисляли ли сте се дали приходите ви от тази дейност не представляват интерес за данъчните служби? Чували ли сте за различни начини за оптимизиране на данъчното си облагане?

Ако отговорите на всички въпроси са „Да” то тази статия е за Вас. Спомнете си една основна истина, изказана преди много време от един от най-големите мъже на САЩ – Бенджамин Франклин, а именно: ”На този свят неизбежни са само смъртта и данъците”.Тази статия е написана: за предприемчивите, които печелят от хобито си; за будните хора, решили да направят от нищо нещо; за иновативните и креативните, за които интернет е място за изява, за тези, които искат да чуят една нова идея. Тя не е написана за корпорации, разполагащи със собствени счетоводители, адвокати и консултанти. В нея не се използват сложни термини и трудно разбираеми изрази. Тя е създадена без да има претенции за изчерпателност, идеята и е само да отговори на няколко базисни въпроса.

Ако пиша в интернет, като изразявам мнението си, представям становище или правя коментар във вид на статия, есе или под някаква друга форма дали следва да плащам данъци или осигуровки?

Отговора на този въпрос е „Не”, освен ако не получавате нещо в замяна – било то в пари, услуги или имущество. Ако получавате нещо в замяна, то Вие реализирате приходи от интернет независимо дали те са от вашата уеб страница или не и съответно те следва да се облагат с данъци.

Ако имам собствена интернет страница трябва ли да плащам данъци и осигуровки?

Отговорът на този въпрос е „Не”, освен ако Вие не получавате доходи/приходи т.е. пари, услуги или имущество от тази уеб страница. Ако получавате доходи/приходи следва да ги декларирате и обложите с данъци.

Ако получавам доходи от сайта си трябва ли да регистрирам фирма?

Отговорът е – „Не е задължително”. Доходите/приходите Ви могат да бъдат облагани с данъци, както когато нямате фирма така и когато имате такава. При определени обстоятелства е по-добре да го правите през собствена фирма. Това когае по-добре да имате собствена фирма зависи, както от на- стоящето Ви положение така и от плановете Ви за бъдещото развитие. Първото нещо, което трябва да имате предвид е, че работейки чрез фирма изглеждате по-сериозен партньор в заобикалящата Ви бизнес среда. Ако не гледате на доходите си само като на нещо допълнително и имате амбицията това да Ви стане основно занимание и да печелите достатъчно, за да можете да се издържате без да работите на друго място, то също трябва да се замислите върху това, когато да учредите своя собствена компания. Разбира се, това дали да направите фирма зависи от приходите, от разходите, от страничните Ви доходи и от други фактори. Съветваме Ви задължително да създадете фирма, когато работите в съдружие, независимо от обемите. Така взаимоотношенията Ви с вашият парньор или партньори ще бъдат изчистени от бъдещи неразбирателства.

Трябва да знаете също така, че притежаването на фирма има и своите неудобства като: допълнителни разходи за счетоводно обслужване, администриране и загубено време с държавната бюрокрация ... взаимно изключващи се понякога.

Преди да вземете окончателно решение е най-добре да направите консултация с консултант-счетоводител, когото да запознаете със всички особености.

По-надолу в настоящата статия излагаме различни форми, под които можете да си направите фирма, без да изброяваме всички.

Първата най-проста форма, добила масовост в началото на 90-те години от миналия век е Едноличният търговец познато още като съкращението „ЕТ”. Специфично е, че при ЕТ собственикът е един и е невъзможно съдружие. Името на ЕТ-то задължително съдържа, освен избраното от вас название, и двете имена на собственика. Това е така, защото фирмата и собственика й са едно цяло, като собственикът отговаря с личното си имущество и доходи за задъл-
женията на фирмата. Като се вземат предвид последните изменения в Търговския закон от 16.10.2009г, които позволяват регистрирането на ЕООД и ООД с капитал не по-малък от 2лв то ЕТ-то става в много редки случаи подходящата форма за извършване на дейност.

Така стигаме до най-популярната, предпочитана и препоръчвана от нас форма за бизнес – ЕООД или ООД. Тези две абревиатури означават съответно „Еднолично дружество с ограничена отговорност” и „Дружество с ограничена отговорност”. Разликата между двете е само, че при ЕООД-то собственикът е само един, а при ООД-то има съдружие и собствениците са поне двама. „Ограничената отговорност” в името означава, че собствениците на тези фирми се различават от самата фирма и отговарят за задълженията на дружеството само до размера на определения капитал, който, както посочихме по-горе не може да бъде по-малък от два лева.

И все пак преди да направите каквато и да било стъпка по реистрацията на фирма Ви съветваме да се консултирате с избран от Вас консултант – счетоводител.

Имайки предвид гореизложеното, като заключение можем да кажем, че когато получавате печалба от интернет, то тя трябва да се обложи с данъци, независимо дали сте регистрирали фирма или не. С цел да не обременим настоящата статия с твърде много информация, случаите при които ще получавате доходи без да имате фирма ще разгледаме в отделна статия, където ще опишем подробно как да определите, декларирате и платите данъците си.

Ако искате да се консултирате с нас или вече имате нужда от счетоводни услуги може да се обърнете към нашия екип – екипа на „В и М Компания” ООД, който е разработил специално за тези, които получават приходи от сайт, ценови пакет съобразен със спецификите на този вид дейност.

АБОНАМЕНТЕН ПЛАН ЗА ФИРМИ ИМАЩИ ПРИХОДИ САМО ОТ ПРИТЕЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Автори:
екипът на В и М Компания ООД