срок на гражданския договор

Има ли срок гражданският договор?

Въпрос:
Zdraveite, Vuprosut mi e sledniqt-ima li srok na grajdanskiq dogovor i kakuv e toi? Ima li pravo rabotodatelq da durji na grajdanski dogovor hora pove4e ot 1g i 6mes? Kak moga da izpratq proverka na dadena kompaniq i kum kogo trqbva da se oburna za tazi cel. Predvaritelno blagodarq!

Отговор:
Понятието граждански договор не е официално дефинирано в нито един нормативен акт. В ЗЗД са посочени два типа договори- „Договор за изработка“- от чл.258- до чл.269 вкл. и „Договор за поръчка“- от чл.280 до чл.292 вкл., които биха могли да се причислят към термина граждански договор. Според договореното между страните в договора- Изпълнител и Възложител, гражданският договор би могъл да бъде с определен срок на изпълнение, но и не е задължително да бъде посочен такъв. Всичко зависи от договорените между Вас и възложителя условия. Трябва да имате в предвид кои са задължителните реквизити на трудовия договор, посочени в чл. 66 ал.1 от КТ и дали вашият граждански договор не е скрит трудов договор. Реквизитите са:
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
Но ако работата, която изпълнявате и съответно сключеният между вас и възложителя Ви договор би могъл да попадне в някои от определените по ЗЗД договори за поръчка или за изработване, или не попада в изискванията за сключване на трудов договор, то спокойно бихте могли да си останете на граждански договор. Няма максимален срок на гражданския договор.
Относно проверката на фирмата, в която сте назначени на договор: зависи какво искате да проверите- например ако искате да проверите дали Ви внасят редовно осигуровките- трябва да си извадите Персонален Идентификационен Код от НОИ и чрез него може да направите проверка. По булстат на фирмата бихте могли и да направите проверка в НАП, но за целта ще Ви бъде необходимо пълномощно. Информация за внесените от фирмата- Възложител осигуровки и размер на осигурителния Ви доход по период се съдържа и в данните от Декларации образец 1 и образец 6. Те се подават в НАП, след като възнаграждението Ви бъде изплатено. Но в НАП могат без проблем по ЕГН да Ви направят справка за здравния статус и след това бихте могли да се обърнете към възложителя си за допълнителни въпроси. Допълнителни данни за фирмата бихте могли и да намерите в сайта на търговския регистър, ако е пререгистрирана. Там се публикуват годишните отчетите и данни, вписани в съдебното решение.

Дата 20.08.2010 г.